Truyện Cười – Chuyện Trong Tù

Hai tử tù được thông báo lúc nửa đêm, là sau hai tiếng nữa, họ sẽ bị treo cổ. Một người than:

– Hôm nay thật xấu ngày.

– Đúng vậy, mới sáng sớm đã treo cổ thì cả ngày còn làm gì được nữa…

o O o

Cai tù nói với một tù nhân:

– Vợ ông muốn được gặp ông.

– Bà nào?

– Sao lại bà nào?

– Thế ông không nhớ là tôi bị tù vì có nhiều vợ à?

You may also like...